Να υπολογίσετε την γωνία

  

Πίεσε την εικόνα για λύση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *