Βρείτε το εμβαδόν

Αν η πλευρά του μικρού τετραγώνου ειναι 3 μ να βρείτε το εμβαδόν του μεγαλου τετραγώνου

You may also like...