Να υπολογίσετε το εμβαδο του τετραγώνου

Να βρεθεί το εμβαδόν της πράσινης περιοχής. Το σχήμα της πράσινης περιοχής είναι τετράγωνο.

 

 

You may also like...