Ο θυσαυρός των πειρατών

Οι πειρατές βρήκαν έναν θησαυρό από χρυσά νομίσματα που τον μοιράστηκαν μεταξύ τους.

Ο καθένας τους πήρ

ε ίσο μερίδιο με τους υπόλοιπους. Αν τα νομίσματα ήταν 50 λιγότερα τότε ο κάθε πειρατής θα έπαιρνε 5 νομίσματα λιγότερα.

Αν οι πειρατές ήταν 4 λιγότεροι τότε ο καθένας θα έπαιρνε 10 νομίσματα παραπάνω.

Πόσα νομίσματα είχε ο θησαυρός;

 

 

 

Λύση

Από την πληροφορία ότι αν τα νομίσματα ήταν 50 λιγότερα ο κάθε πειρατής θα έπαιρνε 5 νομίσματα λιγότερα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι πειρατές θα είναι 50:5 = 10. Αν οι πειρατές ήταν 4 λιγότεροι, δηλαδή αν ήταν 6, ο καθένας θα έπαιρνε 10 νομίσματα παραπάνω, δηλαδή όλοι μαζί θα έπαιρναν 6 ∙ 10 = 60 νομίσματα παραπάνω. Αυτά όμως τα 60 νομίσματα είναι ταυτόχρονα το μερίδιο των 4 πειρατών. Άρα το μερίδιο κάθε πειρατή είναι 60:4 = 15 νομίσματα. Αφού, λοιπόν οι πειρατές είναι 10 και το μερίδιο κάθε πειρατή είναι 15 νομίσματα, άρα ο θησαυρός είχε 10 ∙ 15 = 150 νομίσματα

You may also like...