Φίλιοι αριθμοί

Οι φίλοι αριθμοί είναι ζεύγη θετικών ακεραίων αριθμών,στα όποια ο καθένας από αυτούς ισούται με το άθροισμα των διαιρετών του άλλου.Οι Πυθαγόρειοι είχαν κάνει την ανακάλυψη ότι οι αριθμοί 220 και 284 είναι φίλοι.Οι διαιρέτες του 220 είναι:

Οι διαιρέτες του 220 : 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 22, 44, 55, 110.
Οι διαιρέτες του 284 : 1, 2, 4, 71, 142.
Το άθροισμα των διαιρετών του 220 μας δίνει 284 και το άθροισμα των διαιρετών του 284 μας δίνουν 220. 

Μια  ωραία εργασία απο τον Μιχάλη Α. Πόλη μαθηματικό  . Κατεβαστε την εργασία στον υπολογιστή σας σε μορφή word εδώ

 

Έτερος Εγώ, νουάρ ελληνική κινηματογραφική ταινία με αναφορές στους φίλους αριθμούς και τον Πυθαγόρα.                                                                            

 

You may also like...